Restorāni Latvijā rezervēt

Viesnīcas Latvijā rezervēt


Warning: copy(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/restoransniklavs/gvm.lv/plus/lvra2020/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 674

Warning: copy(http://hotel.lvimages/stories/foto/Jurmala_LV-EE.jpg): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/restoransniklavs/gvm.lv/plus/lvra2020/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 674
01.08.2011

"Hotelstars Union" apstiprina klasifikācijas sistēmas zīmes dizainu un būtiskus darbības prncipus

LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJA /LVRA/, KOPĀ AR VĒL 8 VALSTU UN HOTREC (ASOCIĀCIJA VIESNĪCAS, RESTORĀNI UN KAFEJNĪCAS EIROPĀ) PĀRSTĀVJIEM, 2011.GADA 25.–26. JŪLIJĀ TIKĀS VĪNĒ, LAI APSPRIESTU VAIRĀKUS BŪTISKUS JAUTĀJUMUS, KAS SAISTĪTI AR EIROPAS VIESNĪCU KLASIFIKĀCIJAS DARBĪBAS PAMATPRINCIPIEM.

Viesnīcu klasifikācijas sistēma "Hotelstar Union" (turpmāk – "Hotelstars Union") tika prezentēta 2009.gada decembrī, ar mērķi harmonizēt klasifikācijas prasības un procedūras Eiropas valstīs, celt dalībvalstu viesnīcu nozares kvalitāti, prestižu un atpazīstamību; tā šobrīd apvieno Austrijas, Čehijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Luksemburgas, Nīderlandes, Šveices, Ungārijas, Vācijas un Zviedrijas viesnīcu un restorānu asociāciju biedrus.

25.–26.jūlijā, Vīnes tikšanās darba kārtībā bija iekļauti tādi jautājumi, kā:

- par Hotelstars Union balsstiesībām – kā vienoties par lēmumiem Hotelstars Union iekšienē, īpaši, gadījumos, ja kādas valsts pārstāvis nevar piedalīties tikšanās.
Tika apstipināts, ka lēmumus pieņems Hotelstars Union Padomes sēdēs ar vienbalsīgu balsojumu; gadījumā, ja kādas valsts pārstāvis nevar piedalīties sēdē, viņam, iepriekš informējot Hotelstars Union par savu nostāju, ir tiesības pilnvarot balsot citas valsts pārstāvi;

- par iespēju Hotelstars Union iesaistīties valstīm, kas nav HOTREC biedri, kā arī nelegālu Hotelstars Union kritēriju izmantošanu.
Jautājums ir aktualizējies, jo Hotelstars Union vēlas pievienoties Izraēla, kas pagaidām nav ne Eiropas Savienības, ne HOTREC biedrs, kā arī par Hotelstars Union kritēriju izmantošanu ir paziņojusi Ukraina. Hotelstars Union Padome atbalsta ideju paplašināšanas sistēmas dalībnieku loku, taču lai to realizētu ir gan jāizstrādā attiecīgi nosacījumi, gan jāsaņem HOTREC akcepts;

- par 2012.gada budžeta grozījumiem, ko katram nākamajam gadam nosaka atkarībā no viesnīcu skaita uz iepriekšējā gada 1.septembri;

- par kopīgo Hotelstars Union zīmi.
Zīmes izmērs, krāsu salikums, materiāls katrai valstij var atšķirties, taču ir jāsaglabā zīmes kopējais dizains un proporcijas;

- par sadarbību ar rezervēšanas sistēmām.
Ar gandarījumu Hotelstars Union sekretariāts informēja – ir panākta vienošanās ar HighQ, TripAdvisor un Expedia par klasifikācijas kategorijas norādi saskaņā ar Hotelstars Union kritērijiem.

Tāpat tikšanās dalībnieki pārrunāja, kā veicināt Hotelstars Union atpazīstamību, tai skaitā, kopīgi izstrādājot informāciju klientiem.

Sistēmas "Hotelstars Union" mērķis ir Papildus informācija par kritērijiem atrodama mājas lapā www.hotelstars.eu .

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija (LVRA) ir profesionāla un darba devēju organizācija, kas apvieno naktsmītnes un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus profesionālai sadarbībai, ar mērķi, uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, sakārtot Latvijas viesnīcu tirgu un pārstāvēt Latvijas viesnīcu un restorānu biznesu pasaulē. LVRA ir asociācijas "Viesnīcas, restorāni un kafejnīcas Eiropā" (HOTREC) biedrs.

HOTREC – "Asociācija Viesnīcas, restorāni un kafejnīcas Eiropā" ir profesionālo asociāciju konfederācija, kura savās rindās apvieno 40 nacionālas viesmīlības asociācijas 25 ES valstīs. HOTREC mērķis – veidot labvēlīgu likumdošanas vidi, kas dod iespēju viesmīlības nozares uzņēmumiem attīstīties un vairāk darba vietu, veicinot ekonomikas izaugsmi.

Sīkākai informācijai:
Edvīns Buka (SIA "Viesnīcu un restorānu centrs" direktors) – tel.: 67014131 vai 29428421; edvins.buka@hotel.lv
Santa Graikste (LVRA izpilddirektore) – tel.: 67014131 vai 29484738; santa.graikste@hotel.lv; www.hotel.lv

18.07.2011

lvra-logo

Par naktsmītņu noslogojuma rezultātiem
2011.gada pirmajā pusgadā

2011.GADA PIRMAJĀ PUSGADĀ, SALĪDZINOT AR 2010. UN 2009.GADA ATTIECĪGO LAIKA PERIODU, IR NOZĪMĪGI PALIELINĀJIES NAKTSMĪTŅU NOSLOGOJUMS, LIECINA LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJAS (LVRA) APKOPOTIE DATI.

LVRA prezidents J.Naglis norāda, ka pozitīvie rādītāji ir pateicoties nozares pārstāvju, valsts institūciju, pašvaldību, Rīgas Tūrisma attīstības biroja, kopīgam darbam veicinot Rīgas un Latvijas atpazīstamību un tūristu piesaisti.

Saskaņā ar LVRA datiem, šī gada pirmajā ceturksnī LVRA naktsmītņu noslogojums Latvijā bija – 34.49%, bet otrajā – 53.49%, kamēr 2010.gadā – pirmajā ceturksnī – 27.88%, otrajā – 42.76%, bet 2009.gadā – pirmajā – 28.3%, bet otrajā – 37.27%.

Kā jau ziņots iepriekš, ievērojams nakšņotāju pieaugums vērojams Rīgas naktsmītnēs – pirmajā ceturksnī – 39.8% un 64.89% otrajā ceturksnī, kamēr 2010.gadā – pirmajā ceturksnī – 33.92, otrajā – 51.26, bet 2009.gadā – pirmajā – 35.87%, otrajā – 49.7%.

Lielākais klientu skaita pieaugums ir no Krievijas (sasniedzot pat 70% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu), Baltkrievijas, Kazahstānas, Skandināvijas valstīm un arī ASV.

Tomēr, neraugoties uz izaugsmi, salīdzinot ar Centrālās Statistikas pārvaldes datiem, kā Rīgas, tā Latvijas naktsmītņu rezultāti, pusgada griezumā, nav vēl pārsnieguši 2007.gada noslogojuma līmeni.

Joprojām augstākais noslogojums saglabājas 4 un 5 zvaigžņu viesnīcu segmentā, taču pakāpeniski redzama situācijas uzlabošanās arī 3 zvaigžņu viesnīcu segmentā. Tāpat, nemainīgi, arī šajā gadā, klienti praktizē rezervēt naktsmītni īsu laiku pirms iebraukuma.

LRA ir gandarīta, ka pamazām situācija uzlabojas arī Latvijas reģionos; kā liecina LVRA novērojumi, naktsmītnēs reģionos:
- atgriežas 2 dienu semināru organizētāji;
- tūristu grupas atkal izmanto ēdināšanas pakalpojumus, tai skaitā, vakariņas (iepriekšējos divos gados vairāk tika izmantota tikai izmitināšana un brokastis);
- pieaug Krievijas darījumu tūristu skaits;
- palielinājies pasākumu, īpaši, kāzu skaits.

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija (LVRA) ir profesionāla un darba devēju organizācija, kas apvieno naktsmītnes un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus profesionālai sadarbībai, ar mērķi, uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, sakārtot Latvijas viesnīcu tirgu un pārstāvēt Latvijas viesnīcu un restorānu biznesu pasaulē. LVRA ir asociācijas "Viesnīcas, restorāni un kafejnīcas Eiropā" (HOTREC) biedrs.

Sīkākai informācijai:
Jānis Naglis (LVRA prezidents) – tel.: 67608000 vai 29207043; janisn@janisnaglis.lv
Santa Graikste (LVRA izpilddirektore) – tel.: 67014131 vai 29484738; santa.graikste@hotel.lv; www.hotel.lv

14.07.2011

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija
neatbalsta Carnikavas novada domes lēmumu

LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJA (LVRA) NEATBALSTA CARNIKAVAS NOVADA DOMES 2011.GADA 25.MAIJA LĒMUMU, AR KURU IR APSTIPRINĀTI DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. CND/SN/2011/12 "SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR CARNIKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NODEVĀM", KAS PAREDZ IEVIEST NODEVU PAR ATPŪTNIEKU UN TŪRISTU UZŅEMŠANU.

LVRA, jau 2011.gada 7.aprīlī, atsaucoties uz biedru lūgumu, nosūtīja Carnikavas novada domei vēstuli, kurā lūdza nepiemērot nodevu par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu, jo tādējādi tiek ignorēts tiesiskās paļāvības princips un var tikt nopietni degradēta tūrisma uzņēmējdarbības vide novadā.

Kā galvenie argumenti tika minēti:
- tūrisma mītņu specifika, ka cenas par nakšņošanu 2011.gada sezonā tiek paziņotas un līgumi ar tūrisma aģentūrām, operatoriem, starptautiskajām sistēmām slēgti, vēlākais, 2010.gada rudenī. Ievērojot to, izdevumus, kas radīsies, lai pašvaldības budžetā iemaksātu nodevu par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu, uzņēmējiem būs jāsedz no saviem līdzekļiem, tādējādi vēl vairāk pasliktinot jau tā smago situāciju;
- izstrādājot saistošos noteikumus nav ņemta vērā izmitināšanas uzņēmumu struktūra, kuras galvenā sastāvdaļa ir izmitināšanas uzņēmumi ar tūristiem draudzīgām cenām, t.i. nepārsniedzot 1.00 LVL/diennaktī iesk. PVN 12%, bet zīdaiņi, un bērni tiek pielīdzināti pieaugušajiem;
- apstiprinot saistošos noteikumus, tiks nopietni negatīvi ietekmēta tūrisma uzņēmējdarbības vide, veicināta "mežonīgā" tūrisma attīstība Piejūras dabas parkā, kā arī "EiroVelo" maršruts neatbildīs starptautiskā projekta nostādnēm par tūrisma infrastruktūras pieejamību.

Carnikavas novada dome atbildes vēstulē no 27.04.2011. Nr. CND/N/2011/485 norādīja, ka "LVRA iesniegums domē saņemts pēc domes 15.04.2011. ārkārtas sēdes lēmuma (prot. Nr.7, 3.§), ar kuru apstiprināti domes saistošie noteikumi Nr. CND/SN/2011/12 "Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības nodevām", kuri paredz nodevas par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu piemērošanas, pieņemšanas", taču atzīme uz Carnikavas novada domes interneta mājas lapā pieejamajiem noteikumiem rāda, ka tie apstiprināti ar Carnikavas novada domes 2011.gada 25.maija lēmumu (protokols Nr.10, 11.§).

Ievērojot to, ka saistošo noteikumu izstrādē netika piesaistīti uzņēmēji (Carnikavas novadā darbojas 4 naktsmītnes), viņiem, pirmkārt, nav skaidrs, ko Carnikavas novada domes vadība saprot ar vārdiem "atpūtnieku un tūristu uzņemšana", otrkārt, viņi grib zināt, kā iegūtie līdzekļi tiks izmantoti – vai tiks īstenotas mārketinga aktivitātes, lai piesaistītu novadam tūristus, vai tiks uzlabota infrastruktūra, vai to izmantos kā līdzfinansējumu realizējot projektus tūrisma jomā ar ES līdzfinansējumu.

LVRA uzskata, ka pieņemtais nodevas apmērs – Ls 0.20/diennaktī (laika periodā no 1.janvāra līdz 31.aprīlim un no 1.oktobra līdz 31.decembrim) un Ls 0.60/diennaktī (laika periodā no 1.maija līdz 31.septembrim; citējot noteikumus "no katra gada 1.maijam un no 31.septembrim") ir neadekvāti augsts. Piemēram, Jūrmalā – Latvijā vienīgajā pilsētā, kur līdz šim tika piemērota nodeva, tās apmērs ir Ls 0.15/diennaktī, bet ziemā netiek piemērota.

Kā liecina LVRA rīcībā esošā informācija, vismaz vienai no naktsmītnēm nodevas apmērs par šī gada jūniju varētu sastādīt aptuveni Ls 1000.00.

Vienlaikus, jāatzīmē, ka ar pieņemto lēmumu Carnikavas novada dome veicina negodīgu konkurenci starp uzņēmējiem un pašvaldības iestādēm, piemēram, skolām, kuras arī var uzņemt atpūtniekus un tūristus, taču, saskaņā ar noteikumu 17. pantu tās ir atbrīvotas no nodevas.

Pēc iepriekšējos 2 gados pārciestās ekonomiskās krīzes, daudzi viesmīlības uzņēmumi joprojām darbojas ar minimālu darbinieku skaitu, kā arī nav veikuši galīgu norēķinu par kavētajiem nodokļu maksājumi, tāpēc ar šādu – kārtēju neizdiskutētu lēmumu pieņemšanu, pēc LVRA domām, Carnikavas novada dome skaidri parāda, ka nav ieintersēta uzņēmējdarbības attīstībā novadā un ir vienaldzīga par to, kādā situācijā atrodas tās galvenie "maizes devēji" – uzņēmēji.

LVRA aicina visas pašvaldības, kas domā par līdzīgu nodevu ieviešanu, pirms to pieņemšanas noteikti tikties ar nozares asociāciju pārstāvjiem un uzņēmējiem, lai skaidrāk izrastu situāciju nozarē un nepieņemtu nepārdomātus, uzņēmējus iznīcinošus lēmumus!

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija (LVRA) ir profesionāla un darba devēju organizācija, kas apvieno naktsmītnes un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus profesionālai sadarbībai, ar mērķi, uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, sakārtot Latvijas viesnīcu tirgu un pārstāvēt Latvijas viesnīcu un restorānu biznesu pasaulē. LVRA ir asociācijas "Viesnīcas, restorāni un kafejnīcas Eiropā" (HOTREC) biedrs.

Sīkākai informācijai:
Jānis Naglis (LVRA prezidents) – tel.: 67608000 vai 29207043; janisn@janisnaglis.lv
Santa Graikste (LVRA izpilddirektore) – tel.: 67014131 vai 29484738; santa.graikste@hotel.lv; www.hotel.lv

14.06.2011

lvra-logoivra-logo

Kopīgi īstenotās aktivitātes var veicināt viesnīcu
un restorānu industrijas konkurētspēju reģionā

TĀ VIENOJĀS IGAUNIJAS UN LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJU PREZIDENTI TIEKOTIES ŠĪ GADA 13.JŪNIJĀ, VIESNĪCĀ HOTEL JŪRMALA SPA.

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas (LVRA) prezidents J.Naglis un Igaunijas Viesnīcu un restorānu asociācijas (IVRA) prezidents F.Magus apliecināja, ka ekonomiskās lejupslīdes laikā, abu valstu valdības un par tūrisma attīstību atbildīgās valsts institūcijas ir veikušas virkni pasākumu, lai veicinātu tūrisma nozares attīstību un reģiona atpazīstamību, atvieglotu vīzu saņemšanu un pilnveidotu sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Tomēr, neskatoties uz faktu, ka ekonomiku un tūrisma attīstību raksturojošie rādītāji katrā valstī būtiski atšķiras, tai skaitā, tūrisma daļa iekšzemes kopproduktā, ir vairāki jautājumi, kurus kopīgi risinot var veicināt viesnīcu un restorānu industrijas un visu Baltijas valstu tūrisma nozares konkurētspēju reģionā, t.sk.:

1) valsts tūrisma institūciju sadarbība realizējot kopīgas mārketinga aktivitātes, piedaloties tūrisma izstādēs un organizējot reklāmas kampaņas, īpaši tālajos mērķtirgos;

2) sniegto pakalpojumu kvalitāte – ieviešot viesnīcu klasifikācijas sistēmas Hotelstars Union kritērijus un Šveicē izstrādāto kvalitātes sistēmu "Q" pakalpojumu kvalitātes izmērīšanai; sekojot Igaunijas pieredzei, arī Q-Latvia jāakreditē saskaņā ar Eiropas Kvalitātes sistēmas kritērijiem;

3) starpvalstu sadarbība, lai pēc iespējas efektīvāk izmantotu ES finansējumu;

4) konkurētspējīgas nodokļu politika (šobrīd Baltijas valstīs tūrisma un viesmīlības nozarei ir viens no augstākajiem nodokļu slogiem Eiropā. Lai palielinātu nodarbināto skaitu, nodokļu ieņēmumus un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu pieejamību, pēc iespējas drīzāk, būtu jāseko Somijas praksei, piemērojot samazināto PVN likmi sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem. Kā liecina pētījums, kopš 2010.gada, kad piemēro PVN likmi 13% iepriekšējo 22% vietā līdz 2011.gada aprīlim, nodarbināto skaits ir palielinājies par 2000 – 2200, pieprasījums pēc sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem palielinājies par 4.2%, pakalpojumu cena samazinājusies vidēji par 4.1%;

5) autortiesību un blakustiesību jomā, veicinot, lai nozares uzņēmumiem piemērotie tarifi būtu caurspīdīgi, saprotami, atbilstoši situācijai viesmīlības nozarē; sabalansēti starp autoriem, izpildītājiem un producentiem.

Jurmala_LV-EE

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija (LVRA) ir profesionāla un darba devēju organizācija, kas apvieno naktsmītnes un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus profesionālai sadarbībai, ar mērķi, uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, sakārtot Latvijas viesnīcu tirgu un pārstāvēt Latvijas viesnīcu un restorānu biznesu pasaulē. LVRA ir asociācijas "Viesnīcas, restorāni un kafejnīcas Eiropā" (HOTREC) biedrs.

Igaunijas Viesnīcu un restorānu asociācija (IVRA) ir profesionāla organizācija, kas apvieno viesnīcas un restorānus sadarbībai, ar mērķi, pārstāvēt Igaunijas viesnīcu un restorānu biznesu.

06.06.2011

lvra-logo

PAR IZMAIŅĀM PROJEKTĀ

"LVRA dalība starptautiskajās
tūrisma izstādēs – gadatirgos 2011.gadā"

LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJA (LVRA) 2011.GADĀ STARPTAUTISKAJĀS TŪRISMA IZSTĀDĒS – GADATIRGOS PIEDALĀS 2 PROJEKTU IETVAROS – "LVRA DALĪBA STARPTAUTISKAJĀS TŪRISMA IZSTĀDĒS – GADATIRGOS 2011.GADĀ", KO REALIZĒ LVRA PATI UN SADARBĪBĀ AR JŪRMALAS DOMI – PROJEKTA "JŪRMALAS KŪRORTPILSĒTAS DALĪBA ĀRVALSTU STARPTUTISKAJĀS TŪRISMA IZSTĀDĒS UN GADATIRGOS" IETVAROS.

LVRA projekta "LVRA dalība starptautiskajās tūrisma izstādē – gadatirgos 2011" ietvaros piedalījās izstādēs:
- "MATKA 2011";
- "SIRHA 2011";
- "ITB 2011";
- "MITT 2011";
- "LATO 2011";

savukārt, izstādēs:
- "TOUREST 2011";
- "VIVATTUR 2011";
- "OTDIH 2011";
- "INWETEX 2011".

LVRA piedalījās sadarbībā ar Jūrmalas domi.

Ārējā mārketinga aktivitātes ir nozīmīgākais veids, kā veicināt Latvijas tūrisma un viesmīlības pakalpojumu atpazīstamību un ārvalstu tūristu piesaisti. Ņemot vērā ekonomisko situāciju, kas būtiski ietekmējusi arī tūrisma nozari, tai skaitā, tūristu paradumus un ceļojumu galamērķa izvēli, Latvijas viesmīlības industrijas pārstāvjiem ir svarīgi būt nozīmīgākajos nozares pasākumos – starptautiskajās izstādēs, īpaši, tajās valstīs, kas ir viegli sasniedzamas, tiek piedāvāti ērti lidojumi un nodrošina nozīmīgāko tūristu plūsmu.

Dalība izstādēs ir piemērotākais un pieejamākais veids kā ar saviem pakalpojumiem iepazīstināt kā nozares profesionāļus, tā potenciālos klientus.

LVRA projektu „LVRA dalība starptautiskajās tūrisma izstādē – gadatirgos 2011" realizē apakšprogrammā "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings".

Finansējuma saņēmējs "Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija" 2011.gada 28.martā ir noslēgusi līgumu Nr. L-ĀTA-1-0571 ar v/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" par projekta " LVRA dalība starptautiskajās tūrisma izstādē – gadatirgos 2011.gadā" īstenošanu.

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija (LVRA) ir profesionāla un darba devēju organizācija, kas apvieno naktsmītnes un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus profesionālai sadarbībai, ar mērķi, uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, sakārtot Latvijas viesnīcu tirgu un pārstāvēt Latvijas viesnīcu un restorānu biznesu pasaulē. LVRA ir asociācijas "Viesnīcas, restorāni un kafejnīcas Eiropā" (HOTREC) biedrs.
eiro_projekts